Regler

HASTIGHETSINDEX OCH BELASTNINGSINDEX 

När det kommer till däck finns det idag två olika indexparametrar - hastighetsindex och belastningsindex. Hastighetsindex, som anges med en bokstav (F-Z), anger vilken medelhastighet däcket är konstruerat för. Belastningsindex anger hur många kilo däcket är konstruerat att bära och anges med en sifferkombination där man börjar på 65 och går uppåt.

Hastighetsindex är även ett prestandaindex. Egenskaper som bromsförmåga, undanmanöver och våtegenskaper fungerar bättre ju högre hastighetsindex du har. Det gäller även vid låga hastigheter. Kompromissa inte bort säkerheten. Att byta ett högt index mot ett lågt är som att sätta på mindre bromsklossar eller smalare säkerhetsbälten.

Hämta hastighets- och belastningsindexlistorna.xls

MÖNSTER

Olika mönster på däcken är fullt tillåtet. Men tänk på att inte blanda olika typer av däck utan att däcktypen är densamma på hela bilen. Man får alltså inte blanda sommardäck, friktionsdäck och dubbdäck utan du måste välja ett av alternativen.

Är det skillnad på slitaget på däcken? Tänk på att däcken med bäst mönster alltid ska sitta bak på bilen. Det minskar risken att få sladd. Detta gäller alla bilar, oavsett om det är bak-, fram- eller fyrhjulsdrivna fordon.

Om Ni önskar mer information kring olika regler så hänvisar vi till STRO:s (Scandinavian Tires and Rim 
Organisation) hemsida .

Laddar